Materialspecifikation för Affärsvärldens digitala produkter

Lämna annonsmaterial: annons@affarsvarlden.se
Materialet ska lämnas enligt nedan specifikationer.
Annonserna kan frekvensstyras för 15 % extra tillägg.


Displayannonering affarsvarlden.se
Filformat: GIF, JPG, PNG och Third-party script.
Maxvikt: 150 kb. Kontakta annonsavdelningen om högre vikt önskas.
Webbläsare: Annonserna fungerar i webbläsare som listas nedan: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Opera, Google Chrome. För specialformat ska material vara oss tillhanda 8 arbetsdagar innan kampanjstart. Vi hostar inte HTML material.
Materialdag: 3 arbetsdagar före kampanjstart.


Displayannonsering Nyhetsbrev
Filformat: GIF, JPG och PNG.
Maxvikt: 100 kb. Kontakta annonsavdelningen om högre vikt önskas.
Materialdag: 3 arbetsdagar före kampanjstart.

Riktat eDR
Materialet levereras som en htlm-fil. Kunden hostar bilderna på egen webserver. Använd enkel html – inga hänvisningar till CSS-filer, Javascript eller flashfiler. Kom ihåg: Styling får göras med inline-CSS. Ju enklare desto bättre. Viktiga budskap bör inte skrivas i bilder då det inte är säkert att mottagaren väljer att hämta hem bilder. Viktigt att leverera önskad ämnesrad, pre header samt e-postadresser till de personer som vill ha korrektur innan utskicket. Ämnesraden bör inte vara identisk med pre headern. Om kunden har egen mätning/tracking av mailet så kan den störa vår mätning, uppkommer störningar så kan vi avaktivera vår mätning och kan således inte leverera statistik på utskicket.
Materialdag: 5 arbetsdagar före utskick.