Noteringspaketet - Affärsvärldens IPO-guide

Full screen
Noteringspaketet är ett annonspaket för företag som vill nå en köpstark målgrupp i samband med sin börsnotering.

Om IPO-guiden:

  • Syftet med IPO-guiden är att driva på bolag, rådgivare, handelsplatser, 
    investerare och andra marknadsaktörer mot högre kvalitet.

  • Affärsvärldens prenumeranter är högintresserade av aktier och 
    medianportföljen ligger på 3–7 Mkr. 34% av Affärsvärldens läsare har 
    mer än 10 Mkr i portföljen.

  • afv.se har varje vecka runt 300 000 sidvisningar.